Koledar dogotkov

Last month March 2024 Next month
M T W T F S S
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Delovanje Svetega Duha

    Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«

 

Jn 16,12-15

 

BOG SE RAZODEVA

   Današnji čas postavlja potrebo po spoznanju Boga na stranski tir. Dovolj imamo svojih tuzemskih skrbi, da bi zapravljali čas in se ukvarjali z duhovnim življenjem. Na Boga marsikdo pomisli samo takrat, ko mu gre kaj narobe, pa še takrat ga marsikdo obravnava kot krivca za njegovo nesrečo. Premalo se zavedamo, da je Bog vir in izvir sreče, da je ljubezen sama, ki nas spremlja v vsakem trenutku našega življenja. Vzor čiste in brezpogojne ljubezni je v Sveti Trojici, v ljubečem odnosu znotraj troedinega Boga. Praznik Svete Trojice sproža željo, da bi Boga bolje spoznali, se mu približali in postali bolj domači z njim. Kako Sveta Trojica deluje v našem življenju, bi lahko ponazorili z zgodbo Andrea Frossarda iz knjige Bog biva, srečal sem ga. »V reki so se ribe pogovarjale med seboj: ˝Pravijo, da je naše življenje odvisno od vode. Toda jaz še nikoli nisem videla vode. Sploh ne vem, kaj je voda!˝ ˝Ja, res je,˝so pritrjevale druge. Nato se je oglasila, najpametnejša: ˝Slišala sem, da v oceanu živi pametna riba, ki se spozna na vse stvari. Zaplavale bomo k njej in jo prosile, da nam pokaže vodo!˝ Rečeno, storjeno. Ribe so po dolgem plavanju res prispele v ocean in vsevedno ribo prosile: ˝Pokaži nam vodo!˝ ˝Oh, ve neumnice!˝ jim je odgovorila. ˝V vodi živite in se gibljete. Iz vode ste prišle in se vanjo vračate. Živite v vodi, pa tega ne veste!˝« Tudi mi smo že sedaj v občestvu Svete Trojice, Bog nas je ustvaril, on vodi naše življenje in k njemu se vračamo, pa kljub temu postavljamo neumno vprašanje: »Kakšen je Bog?« Bog se nam je že približal in sprožil v nas hrepenenje po njem. Že v začetku nas je imel Bog v svojih zamislih, s krstom iz vode in Svetega Duha nas je prerodil za večno življenje in nam podelil Božje otroštvo. Naj bo zato hvaljena Sveta Trojica, Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh.

   Kam meri starozavezna poosebljena Modrost v knjigi Pregovorov (8,22-31)? »V začetku«, kar pomeni v Božji večnosti, še ne glede na obstoj sveta, obstaja pri Bogu Modrost. Bog »ima« Modrost. »Od vekomaj« je »zasnovana«, »spočeta«. Sodeluje pri stvarjenju. Je Božji »ljubljenček«, »se veseli«, »se igra«. Ljubi ljudi: »Moje veselje je bilo pri človeških otrocih.« Starozavezna Modrost ima nastavke za razodetje Božjega Sina in Svetega Duha. Ko se zazremo v lepoto stvarstva je vsakemu takoj jasno, kakšni zakoni vladajo v vesolju in kakšen red je vsepovsod. Bog vsakemu izmed nas ponuja modrost, povezano s preudarnostjo in sposobnostjo razločevanja med dobrim in zlim, le izprositi si jo moramo, jo sprejeti.

   Kako nam apostol Pavel v pismu Rimljanom (5,1-5) predstavi drugo Božjo Osebo? Bog nas ne neha ljubiti, tudi če grešimo. Po spravi, ki nam jo omogoča Kristus, smo po njegovi ljubezni »opravičeni iz vere«, kajti z vero mu odgovorimo na njegovo ljubezen. Tako »živimo v miru z Bogom«. Ne zanašajmo se na svoja dela in pravičnost, kajti opravičeni in odrešeni smo iz vere. Zato skrbimo in negujmo svojo vero, ki je kot zaklad v lončeni posodi. Naj nas zato različni dvomi in razumska razglabljanja ne oddaljujejo od Boga, ki je čista resnica in modrost.

   Evangelij po Janezu (16,12-15) nam nakaže skrivnost Svete Trojice. Jezus in Oče sta eno in Duh resnice, ki ga bo poslal Oče, da nas bo uvedel v vso resnico, ne bo govoril iz sebe, ampak bo zajemal iz skupnega Božjega izvira. Evangelist Janez nima namena podrobno definirati Božjega bistva ali podrobno opisati vso skrivnost Boga, ampak nam predočiti resnico, da se nam je ta skrivnostni Bog sam približal in se nam razodel. Le tako lahko uvidimo veličino in končni cilj našega življenja in dobimo moč za tako življenje, ki nas bo resnično privedlo do našega končnega cilja, življenja v sami Sveti Trojici. Bog ni nekje daleč in povsem nedostopen našemu umu in čutom, ampak se nam v Kristusi po Svetem Duhu vsak dan znova razodeva in osmišlja naše delo in naše življenje.