Koledar dogotkov

Last month September 2023 Next month
M T W T F S S
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

Prijava

Jezus je vstajenje in življenje

   Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.«

   Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Učenci so mu dejali: »Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?« Jezus je odgovóril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«

   To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.« Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je govóril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: »Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!« Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: »Pojdimo še mi, da umremo z njim!«

   Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betánija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma.

   Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.« In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.

   Jezus še ni prišel v vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.« Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

 

   Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

   In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj.

Jn 11,1-45

 

VEČNO ŽIVLJENJE

   Božja beseda na peto postno nedeljo nas ozavešča, da s telesno smrtjo ni vsega konec. Živeti za ta svet je zabloda, ker nam Kristus obljublja večno življenje, če bomo verovali vanj. Že prerok Ezekijel prinaša Božje sporočilo: »Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov … Spoznali boste, da sem jaz Gospod!« Za človeške oči, umerjene v ta svet, je ta izjava nepojmljiva. Kar težko je verjeti, da bi mrtve kosti lahko oživele. Toda pri Bogu ni nič nemogoče. Dalje pravi: »Svojega duha denem v vas, da boste oživeli.« Duhovna smrt je veliko hujša od telesne smrti. Jezus nas vedno notranje prenavlja, le poslušati ga moramo in narediti vse, kar od nas zahteva. Živeti v ljubezni in miru s seboj in vsakim človekom, ki ga srečamo na svoji življenjski poti. Naj nas vera vodi k edinemu resničnemu cilju, vstajenju mrtvih.

   V evangeliju srečamo Jezusove prijatelje: Marijo, Marto in Lazarja. Lazar je umrl. Smrt je neizogibni konec slehernega zemeljskega življenja. In vendar nosimo v sebi močno željo, da bi se naše življenje po smrti nadaljevalo. Jezus nam to tudi zagotavlja, zato je Mariji dejal: »Tvoj brat bo vstal!« Nič posebnega ne bi bilo, če se ob tem ne bi zgodil čudež, ki je takrat znano realnost postavil na glavo. Judje so vedeli, da je Jezus čudodelnik, ampak da bi nekoga, ki je že štiri dni ležal v grobu, obudil od mrtvih, pa je zelo velik zalogaj. Nekateri judje so sicer verjeli v vstajenje mrtvih na poslednji dan, ampak, da se bo to odvilo pred njihovimi očmi, je bilo popolnoma neverjetno, saj v Jezusu niso videli Božjega sina. Le redki, ki so mu bili zelo blizu, so verovali. Kljub temu, da so videl mnoge čudeže, niso verovali ali pa je bila njihova vera plitka in so jo kmalu opustili.

   Jezus pa pravi: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. … Veruješ v to?« Ali kristjani dejansko verujemo v večno življenje? Jezus nam to obljublja. Vzemimo njegove besede resno. Vera brez večnega življenja je prazna. Zato je Jezus želel na konkretnem primeru pokazati, da smrt nima končne besede. Na Jezusovo naročilo so odstranili kamen. Pred odprtim grobom in pred nejevernostjo tistih, ki so tam stali, se Jezus obrne k Očetu, ki ga pozna in mu zaupa. Prosil ga je za znamenje zaradi tistih, ki so tam stali, da bi verjeli, da je bil poslan od Očeta. Nato glasno zakliče: "Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. To je zmaga življenja nad smrtjo, zmaga vere nad nevero! Neki kmet v Braziliji je dejal: "Na nas je, da odstranimo kamen! In tako Bog obudi skupnost. Nekateri nočejo odstraniti kamna, zato v njihovi skupnosti ni življenja!"

 

                                                                                     Jože Č.