Koledar dogotkov

Last month June 2022 Next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3 4 5
week 23 6 7 8 9 10 11 12
week 24 13 14 15 16 17 18 19
week 25 20 21 22 23 24 25 26
week 26 27 28 29 30

Prijava

Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta

   Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«

Jn 16,12-15

 

SVETA TROJICA

   O Bogu veliko govorimo, a povemo le zelo malo zanesljivih stvari. In vendar, ko se pokrižamo, povemo bistvene stvari o Bogu: verujemo v Očeta, ki nas je ustvaril, v Sina, ki nas je odrešil, in v Svetega Duha, ki nas posvečuje. To je troedini Bog v treh osebah, Bog ki nas neskončno ljubi in se nam podarja vedno znova, a mi te darovanjske ljubezni v svoji zaslepljenosti pogosto ne sprejemamo, ampak iščemo nadomestke, za katere mislimo, da so za nas najboljši. Bog pa ne obupa in nas vedno znova vabi v odnos.

   Jezus je izrekel trditev, ki jo lahko izreče samo Bog, saj pozna vse stvari − sedanjost in preteklost, pa tudi prihodnost. Ne trdi le, da govori resnico, ampak sam sebe imenuje vir resnice, ko razglaša, da je pot, resnica in življenje (Jn 14,6). V današnjem evangeljskem odlomku obljublja, da bo svojim učencem poslal Duha resnice, ki jih bo vodil pri razumevanju vsega, kar je prišel povedat in storit! Njegova naloga je, da razkrije, kaj je resnica. Z darom in delovanjem Svetega Duha, ki razsvetljuje naša srca in um, moremo doumeti vse, kar je Jezus učil in delal, tudi skrivnost troedinega Boga – Očeta in Sina in Svetega Duha. Judje so Boga razumeli kot Stvarnika in Očeta vsega, kar je ustvaril. Jezus razkrije resnično naravo Boga Očeta v do takrat neslišanem pomenu. Bog je večni Oče po odnosu do svojega večnega in edinorojenega Sina, ki je vzajemno Sin samo v odnosu do svojega Očeta. Tudi Sveti Duh je neločljivo povezan z Očetom in Sinom. Vse tri Božje osebe imajo isto Božjo naravo in so med seboj neločljivo povezane. Ko gledamo Jezusa Kristusa, gledamo in vidimo tudi Očeta in Svetega Duha.

   Poslanstvo Jezusa in Svetega Duha je isto − razodeti Božjo slavo in jo deliti z nami, tako da nas združujeta v skupnost ljubezni z Očetom in Sinom in Svetim Duhom. Zato Jezus svojim učencem pravi, da bo Duh razodeval slavo Očeta in Sina ter govoril, kar je resnično. Končni cilj, namen, zaradi katerega nas je Bog ustvaril, je vstop vsega človeštva in stvarstva v popolno edinost Svete Trojice. S krstom smo že vstopili v Jezusov sinovski odnos z Očetom v Svetem Duhu in bili poklicani v življenje Svete Trojice tukaj na zemlji v veri in po smrti v večnem življenju. Sveti Duh je tisti, ki nam razodeva Očeta in Sina ter nam daje dar vere, da spoznamo in razumemo resnico Božje besede. Po Svetem Duhu oznanjamo svojo vero v odrešujočo smrt in vstajenje Jezusa Kristusa do njegovega drugega prihoda. Po njem je v naše srce izlita Božja ljubezen, da zmoremo v njej in po njej ljubiti vse na Kristusov in Očetov način. Po njem lahko tudi vidimo vse ljudi in stvari na njun način ter z njima gradimo že na tej zemlji Božje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru, ki se bo v polnosti uresničilo ob Jezusovem drugem prihodu.

 

                                                                     Jože Č.