Koledar dogotkov

Last month August 2022 Next month
M T W T F S S
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31

Prijava

Jezus uči, kakor kdor ima oblast

   V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.

Mr 1,21-28

 

VERJAMEM V ČUDEŽE?

    Ko so ljudje poslušali Jezusove govore in videli čudeže, so mnogi ostrmeli in govorili: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« Marsikdo pravi, da je bilo v Jezusovem času glede vere lažje, saj so ljudje videli konkretne čudeže, ki so jih prepričali. To seveda ni res. Tudi farizeji in pismouki so videli čudeže in niso verjeli. Čudež lahko spoznaš samo z vero, oni pa so bili preveč zaslepljeni in zagledani v svoj prav ter moč svoje oblasti. Pravzaprav so bila dejanja, ki jih je delal Jezus, zanje zelo moteča. Bali so se za svoj vpliv in posledično tudi za materialni položaj. Toda Jezus se ni oziral nanje, ampak je učil ljudi poti pravičnosti in zanje delal čudeže. Saj tudi nekateri izmed tistih, ki so videli velika znamenja, niso verjeli in so raje odhajali. Jezus je oznanjal evangelij in svoje oznanjevanje podkrepil s čudeži. Sam je velikokrat povedal, da bi lahko tudi poslušalci delali čudeže, če bi imeli dovolj močno vero. Tu pa se pogosto zatakne, saj je naša vera preveč površinska, zato nima moči.

    Ali Jezus tudi danes dela čudeže? Odgovor je da. Res ni tako očitno, kot jer bilo v času, ko je bil na viden način prisoten na zemlji. Toda, če ima nekdo neomajno vero in ne dvomi, se mu lahko zgodi čudež. Čudežev ne vidimo, ker smo preveč zagledani v ta svet, ker nas preveč vznemirjajo skrbi tega sveta, Jezusa in njegovo nevidno delovanje pa postavimo na stranski tir. Tudi mi, ki redno hodimo v cerkev, imamo včasih slabotno vero: molimo, pa ne vidimo učinka, saj hočemo, da se nekaj zgodi točno tako, kot si mi zamislimo. Jezus pa ni servis na zahtevo, ampak uresničuje naše prošnje na svoj način. Žal njegovega načina pogosto ne vidimo, ker je šibka naša vera, ker hočemo da usliši in uresniči našo voljo. V očenašu molimo: »Zgodi se tvoja volja!« Ali mislimo resno? Verjetno ne, saj prosimo, da se zgodi naša volja.

    Jezus je torej svoj nauk potrjeval s čudeži in ozdravljenji. Ozdravljal je najhujše telesne in duhovne bolezni. V današnjem evangeliju zasledimo, da so bili njegovi sodobniki presenečeni, ker so mu bili celo nečisti duhovi pokorni. To je bilo jasno znamenje, da je Bog. Tudi njegovi učenci, ki so hodili z njim, so mu postajali vedno bolj podobni. V njih je rasla vera, da so tudi oni mogli delati velika dela. Toda vse, kar so delali, so delali v imenu Jezusa Kristusa. Brez njegove moči, bi ne mogli delati čudežev. Tudi mi smo Jezusovi učenci. Velikih del verjetno ne bomo delali, ampak v Jezusovem imenu lahko spreminjamo sebe in posledično družbo, v kateri živimo. Tako bomo vedno bolj postajali podobni svojemu učitelju in odrešeniku Jezusu.

 

                                                                                                      Jože Č.