Koledar dogotkov

Last month August 2020 Next month
M T W T F S S
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31

Prijava

   To je dan Jezusovega počitka v grobu. Ta dan pripravimo velikonočna jedila in se udeležimo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil

Pripravimo blagoslovljeno vodo, s katero poškropimo svoja jedila skladno z navodili podanimi na TV in uporabimo naslednji obrazec.

 

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem

te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in

preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove

zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi

poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od

kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz

sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh,

ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem

prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom

dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno

vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar

imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo

neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in

dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.