Koledar dogotkov

Last month September 2023 Next month
M T W T F S S
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

Prijava

 

Zapisnik 5. seje ŽPS dne 24. 05. 2016         

V pripravi - kmalu :)

                    

 

Zapisnik 4. seje ŽPS dne 27. 01. 2016

 

Dnevni red:

1. Maša v cerkvi

2. Molitev (p. France Zupančič)

3. Pregled zapisnika 3. seje ŽPS, ki je bila 1. 12. 2015 (Jože Čonč)

4. Leto usmiljenja in postni čas (p. Ivan Hočevar)

5. Razno

 

AD 4 - Leto usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek, traja od 8. 12. 2015 do 20. 11. 2016. Kaj bi lahko mi naredili na župnijah? Škofija ponuja pomoč, če jo potrebujemo. V naši župniji marsikaj že je. Znotraj raznih skupin je mogoče poglobiti vidik usmiljenja. Mogoče bi bilo dobro, da malo kombiniramo: nekaj obstoječega in dodamo še kaj novega. Tudi jezuiti so pripravljeni pomagati: p. Bizant, p. Lavrih, p. Sraka.

-      Homilije 1. in 2. postne nedelje naj bi poudarile pomen zakramenta sprave. 

-      Predviden je duhovni vikend za ŽPS in sodelavce od 11. – 13. 3. v Kančevcih, vodi p. Vili Lovše

-      Dekanijski križev pot na Pekrsko Gorco

-      Spokorno bogoslužje v naši cerkvi

-      18. - 19. 3. 24 ur za Gospoda v stolnici in pri frančiškani

-      Predlog za izvedbo tečaja alfa

-      Vsako nedeljo bi v homilijo vključili usmiljenje oz. Božje usmiljenje 

-      Karitas bi razširil dejavnost 

-      Na veliki četrtek predvideno obhajilo pod obema podobama in umivanje nog

-      V nedeljo 7. 2. ob 15. uri kulturni program ob kulturnem prazniku in srečanje za starejše (organizirata Katarina Klančnik Kocutar in Anica Durič)

-      P. Sraka: 18. 2. molitev v sodelovanji z malteškimi vitezi

-      Vsak petek ob 17.45 križev pot v cerkvi: pripravijo razne skupine

-      P. Bizant: vsak 2. ponedeljek v mesecu molitev ob odlomkih Svetega pisma, ki govorijo o Božjem usmiljenju.

-      P. Lavrih: vsak 3. četrtek v mesecu predavanja: Pot k spravi v odnosih

-      P. France Zupančič začne 5. 4. 5-tedenske duhovne vaje v vsakdanjem življenju na temo evharistija. 

-      14. 5. ob 15.30 romanje župnije v stolnico, kjer bi imeli molitveno uro, nato poromamo k Materi Usmiljenja, od tam pa nazaj k sv. Magdaleni, sledi maša. 

 

AD 5 – Oznanila št. 400 izidejo 28. 2. – tematika usmiljenje in sprava

-      Pogledali smo načrte za ureditev dovoza s Pobreške ceste k cerkvi

-      Petje: potrebujemo koordinatorja, ki bo pripravil pesmi, ki se bodo pele pri maši ob 10h in to sporočil Kristianu Bošaku, da bo tehnično pripravil. Primerna se zdi Majda 

-      Napisi za cerkev: prevzel je Kristian Bošak 

-      Jaslice bosta pospravili Katarina in Anica

Seja zaključena 21.30

                                                                             Zapisal: Jože Čonč, tajnik ŽPS

 

 

        Člani ŽPS z nadškofom ob vizitaciji 15. 3. 2016

 

 

 

 

3. seja ŽPS,  1. 12. 2015

 

Anica Durič je podala nekaj informacij glede referenduma o družinskem zakoniku. Gre za družino kot širši temelj družbe. Bog je ustvaril človeka kot moža in ženo. Zakonik hoče spremeniti nekaj, kar je naravno, kar je Bog položil v človeka. Zakonik ima tudi številne pasti, ki se jih premalo zavedamo; posledice sprejetja tega zakona bodo nosili zanamci. Prosili smo p. Janeza Sraka, da nam predstavi dobre in slabe strani zakonika. Okrogla miza bo15. 12., kjer bosta poleg p. Srake sodelovala še družina, moderirala pa bo Anica Durič.

Prisluhnili smo poročilom komisij, ki so se srečale pred sejo:

A Komisija za bogoslužje: Srečala se je katehetska skupina. V adventu bodo sodelovali otroci in starši ter vokalno instrumentalna skupina; izvedli bomo miklavževanje, ki bo nekoliko drugačno; pripravo pesmi pred mašo je prevzel Kristian Bošak (manjka še računalnik). Nabirka za župnijo Košaki bo 13. 12.

B Komisija za oznanjevanje: Župnijski list Oznanila bo spremenil glavo, ki jo bomo pripravili do marca 2016, ko izide 401. številka. 400. številka bo izšla na 3. postno nedeljo in bo posvečena letu usmiljenja in zakramentu sprave. V Družino bomo napisali vsaj 3 članke. Organizirali bomo mašo in srečanje za zakonce jubilante.

C Komisija za dobrodelnost: Deljenje hrane poteka po programu; nabira se tudi pri Hoferju; januarja pa pride evropska hrana. Začeli bodo tudi z dvema skupinama:ročnodelska in merjenje krvnega tlaka. Karitas je treba peljati v dveh smereh: materialna pomoč ljudem v stiski in duhovna smer. Skupine se morajo čutiti sprejete v župniji in biti povezane med seboj in z župnijo. Pozneje je predvideno, da bi obiskovali ljudi na domu in jim morda prinesli tudi obhajilo.

D Gospodarska komisija: So vseskozi v navezi in aktivni, ko je treba nekaj narediti. Preproga na koru je v realizaciji; urediti je treba obešalnike v dvorani Magdaleninega doma in pred veroučno učilnico. Urediti je treba oprijemališče na stopnišču k Pobreški cesti. Glede dovoza še čakajo arhitekta; gasilci so pogledali. Gozd: našla se je pogodba med našo župnijo in župnijo Tezno o delitvi gozda na polovico. Stroške nosimo sami, Tezno pa je uporabljalo oz. so sekali. Zadeve je potrebno urediti.

P. France je spregovoril o letu usmiljenja. V svetu je veliko težkih sprememb, zato je papež razglasil leto usmiljenja. Želi, da se obrnemo na Boga, Bog nas očiščuje in ozdravlja rane. Ko smo izkusili usmiljenje, smo lahko tudi sami usmiljeni do drugih. Človek hrepeni po notranji osvoboditvi; le-ta je edino v Jezusu. Potrebno je neprestano odpuščati. V bližnjem je treba iskati dobro, ne pa obsojati. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen Oče.

Govorili smo o pripravi na advent in božič. V advent smo že vstopili z sodelovanjem otrok, starši so brali, sodelovala je pevska skupina. Pripravili smo adventni venec. Ves advent bodo sodelovali otroci in starši. Na 3. adventno nedeljo pride laik g. Mitja Rudolf, ki bo imel pričevanja pri obeh mašah. Če bo mogoče, bo na 4. adventno nedeljo uprizoritev evangelija z lutkami. Pri mašah zjutraj bodo uvodi v očenaš in pozdrav miru.

Želja je, da bi župljani pripravili jaslice. Dogovorili smo se, da jih bodo pripravile Katarina K. Kocutar in Marija Bošak. Pomagala bo tudi Anica Durič.Božičnico bodo pripravili otroci.

Celodnevno češčenje bo 13. 12.: po jutranji maši moli ŽPS; molili pa bodo tudi jezuiti, molitvena skupina, tudi skupina Vera in luč, ki ima isti dan srečanje …18. 12. ob 17. uri je predvideno spokorno bogoslužje, ko bomo povabili tudi spovednika.                                                                                                 

 

                                                                                     Jože Čonč, tajnik ŽPS

 

2. seja ŽPS  14. 10. 2015 ob 19.15

 

Župnik je podal svojo vizijo župnikovanja v naši župniji. Dejal je, da bo najprej opazoval. Spregovoril je o svojih željah v zvezi z župnijo. Od leta 1996, ko je bil pri nas kaplan se je veliko spremenilo. Pozna se upad vernikov v cerkvi, otrok pri verouku in šmarnicah, mladine, pevcev ter instrumentalnih skupin.

Dobre stvari: oratorij, ministrantke, p. Jože je bil uspešen z raznimi igrami, jaslicami, učil je kitaro in igral z njimi pri mašah. Bralci so utečeni, veliko ljudi je pripravljenih pomagat. Veliko je bilo narejenega tudi s PIP-om in pastoralnim načrtovanjem.

Želje: več živih občestev, da bi živeli evangelij in bili sol zemlje in luč sveta in tako pritegnili več ljudi, tudi tistih, ki še ne poznajo evangelija.

3 stopnje: 1. SV: MAŠA središče župnijskega občestva – vir in vrhunec krščanskega življenja. Dobro pripraviti sv. mašo s strani duhovnikov in sodelavcev; osmisliti sv. mašo: pritegniti otroke in starše. 2. SV. SPOVED je eden od darov, ki jih nudi Cerkev. Kaj narediti, da bi pritegnili ljudi k spovedi – razmislek za leto Božjega usmiljenja. 3. MOLITEV: poživiti osebno in skupno, kot tudi molitev družin. Pomembno je prebiranje Sv. pisma.  Če teh 3. dejavnikov ni je vse prazno.

Prihajati drug drugemu naproti: druženje po maši. Ti krogi naj bodo odprti in dovzetni za vsakogar. Župnišče naj bo odprt dom, kjer je vsak dobrodošel tudi, ko ni uradnih ur. Druženju je namenjen tudi Magdalenin dom. Lahko bi imeli tudi tečaj alfa, s katerim bi pritegnili tudi druge: (n. pr. v postnem času) ali pa župnijske celice, kar je priložnost za oznanjevanje evangelija (n. pr. jeseni drugo leto), udeleževanje raznih seminarjev, tečajev in drugih oblik na raznih ravneh.

Vesel je, da je pri nas župnijska Karitas, ki bi jo bilo potrebno nadgraditi.

Gospodarstvo: urediti pisarno, pospraviti dvorišče in klet. Razmišlja se o spovednici v kapeli, odkupu parcele za igrišče ali kaj drugega, oprijemališče na stopnicah, čiščenje gozda, preverit davčno napoved, preveriti parcelo v Zavrču, popravit železno ograjo.

Cilje bo uresničeval postopno. Želi biti župnik vsem generacijam. Nekaj je treba narediti za mladino. Vesel je, da imajo pri nas prostore študentje – Magdalenin dom zgoraj. Zaveda se, da je vsak pomemben in ima svoje mesto.

Še nekaj ciljev: Molitev po družinah, duhovne obnove na Pohorju ali drugje, narediti refleksijo PIP-a, odkrit pogovor - brez zamer, obisk maš – nekateri hodijo k mašam drugam, ker niso v nedeljo tu, povabiti kakšnega tujega duhovnika za spoved. V letu Božjega usmiljenja je želja, da bi bili na voljo spovedniki. Marca izide 400. številka Oznanil – tematika leto Božjega usmiljenja in spoved. Pomladitev pevskega zbora: treba oznaniti in objaviti v Oznanilih. Vključiti je treba mladino: MAGIS si žli sodelovanja.

 Soglasno smo sprejeli sklep: Nekdanje gospodarsko poslopje se preimenuje v Magdalenin dom.

Pred naslednjo sejo se sestanejo komisije.

Seja zaključena ob 20.40.

 

                                                                             Zapisal tajnik ŽPS

                                                                                   Jože Čonč

1. izredna seja ŽPS, 12. 8. 2015

 

Menjava župnikov: Dobili smo informacijo, da se bodo patri preselili; tako bodo napolnili vseh 6 sob zgoraj. Za stanovanje župnika pa se bo predelala zadnja učilnica. Študentje, ki so do sedaj uporabljali to učilnico se bodo preselili v gospodarsko stavbo zgoraj. Karitas se seli v gospodarsko stavbo spodaj, tako da zavzame tretjino dvorane, ki se prezida. V prostoru, ker je bila do sedaj Karitas, pa bo jedilnica, tudi za tistih 5, ki jih ostane na Ljubljanski 13.

Izredna seja ŽPS je bila sklicana na pobudo p. Ivana, da bi se pogovorili o delih, ki se končujejo. Rezidenca na Ljubljanski 13 je bila namenjena za prodajo, vendar je prišlo do spremembe. V tej hiši nastaja jezuitski kolegij MAGIS pod vodstvom p. Petra Rožiča, kjer bi bivali razni študentje. P. Rožič in njegova ekipa želijo, da bi se patri in bratje čim prej preselili, da lahko začnejo z adaptacijo. Sobo za župnika naj bi financirala skupnost. Prostorsko rešitev Karitasa je p. Jože prelagal dolgo časa, tako da je rešitev tega vprašanja na plečih novega župnika.

Glede Karitasa so se kresala mnenja. Nekateri niso bili navdušeni, ker bi s tem zmanjšali dvorano in bi bilo manj prostora za študente in pastoralo. Nekateri pa smo podprli idejo o selitvi Karitasa na to lokacijo, saj se nam zdi zelo primerna in ne moti niti župnijskih aktivnosti, niti aktivnosti skupnosti.

Bodoči župnik, p. Ivan si zelo prizadeva, da bi uredili dovoz k cerkvi s Pobreške ceste, s čimer bi se izognili ozkemu grlu na sedanjem dovozu preko dvorišča blokov Ljubljanska 1 in 3. Z novim dovozom bi se uredil tudi dostop za gasilce, ki sicer nimajo dostopa do zgradb na Magdalenskem trgu. Pri tem je vključil podžupana Luketiča, da bi pomagal uresničiti to zamisel. Dopisi so stekli. Možnost je, vendar ne smemo zamuditi razpisov.

23. 8. bo slovo od p. Jožeta, 30. 8. pa nastopi novi župnik p. Ivan

 

                                                                             Zapisal tajnik ŽPS

                                                                                     Jože Čonč

 

1. SEJA ŽPS, 20. maja 2015

 

 

 

   Po molitvi in branju zapisnika prejšnje seje je p. Jože razdelil svetnikom potrdila o imenovanju, ki jih je podpisal nadškof Alojzij, in izvod statuta ŽPS. Na seji smo prebrali statut ter določili tajništvo in delovna telesa ali komisije ŽPS. Tajništvo sestavljajo poleg župnika in duhovnega pomočnika še: tajnik Jože Čonč in članici tajništva Anica Durič in Katarina Klančnik Kocutar. Vsi člani ŽPS smo se porazdelili po delovnih telesih in sicer: OZNANJEVANJE – nosilec Jože Čonč; BOGOSLUŽJE – nosilec župnik; DOBRODELNOST – nosilec Jožica Vrhovski in GOSPODARKI SVET – nosilec župnik. Vsaka komisija ima 4 člane iz ŽPS, lahko pa se razširi tudi na člane, ki niso v ŽPS.

 

   V nadaljevanju smo govorili o pastoralnem načrtovanju, s katerim se je 2 leti ukvarjala posebna komisija za pastoralno načrtovanje. Tako smo obdelali vseh pet izzivov. Sedaj moramo pripraviti refleksijo in cilje, ki smo si jih zadali, spraviti v življenje. Pomembno je, da gremo v globino ne pa toliko na kvantiteto. Želimo tudi nadgraditi karitativno delo z ustvarjanjem socialne mreže. Zavedamo se, da bo potrebno izobraževanje za delo z ljudmi. Vendar počasi, korak za korakom lahko uresničimo tudi ta cilj. Veliko je potreb in s tem možnosti, da pomagamo ljudem v župniji, kot tudi tistim, ki niso vključeni v naše župnijsko občestvo.

 

   Pod točko razno smo govorili o romanju na Dunaj, ki bo v soboto, 27. junija  in o magdalenski nedelji, ki bo 19. julija. Maševal bo novomašnik p. Andrej Brozovič. Pogovarjali smo se tudi o zamenjavi župnika. P. Jože Poljanšek odhaja v Ljubljano v Dravlje, kjer bo prevzel nove dolžnosti. Na mesto župnika pri sv. Magdaleni prihaja p. Ivan Hočevar, dosedanji referent za študente – center Sinaj.

 

   Sejo smo zaključili ob 21.30 in se še nekaj časa zadržali ob agape in prijateljskem pogovoru.

 

 

                                                                        Zapisal Jože Čonč, tajnik

 

 

 

POROČILNO VOLILNE KOMISIJE ZA MANDAT 2015 – 2020

 

   4. februarja je stari župnijski svet potrdil 3 – člansko volilno komisijo, v sestavi: predsednik Jože Čonč, člana Majda Rebernik in Vlado Vodušek. S tem je zadolžil volilno komisijo, da izvede volilna opravila.

   Na seji, 15. februarja smo evidentirali kandidate in zaprosili župnika, da jih vpraša za soglasje. 21. februarja je bila dokončno potrjena lista, ki smo jo 22. februarja objavili na oglasni deski župnije sv. Magdalena in v kapeli srca Jezusovega. Tam je visela ves teden.

   V nedeljo, 1. marca smo pri vseh mašah izvedli volitve. Ob 19.20 smo začeli s štetjem glasovnic in glasov. Ugotovili smo, da je glasovalo 83 župljanov, od tega je bila ena glasovnica neveljavna. Rezultati glasovanja so naslednji:

1. Anica Durič - 57 glasov,

2. Kristian Bošak – 56 glasov,

3. Magda Golob – 50 glasov,

4. Stanko Semrajc – 46 glasov,

5. Katarina Kocutar – 40 glasov,

6. Ksenija Kabaj – 27 glasov,

7. Božena Kovačič – 20 glasov in

8. Alojz Trunkel – 18 glasov.

Štetje smo zaključili ob 19.50.

 

                                                   Jože Čonč, predsednik volilne komisije

 

 

 

ZAPISNIK 18. SEJE ŽPS Z DNE 4. 2. 2015

   Zadnja seja v tej sestavi ŽPS.

 

   Najprej smo pregledali delo med leti 2010 in 2015. Pregled sej prilagam na koncu – za 3 seje nimam podatkov, ker je prišlo do zamenjave zapisnikarjev. Klančina za invalide pri vhodu v župnišče, katere ureditev se je vlekla skoz 3 mandate je končno urejena. Prav tako je temeljito obnovljeno župnišče, nova centralna (peč, cevi …) Žledolom: do junija je trajalo, da je logar pregledal gozd. Prvi izvajalec ni bil dober, zato smo vzeli drugega – brat od Sojča (novomašnika). Potrebno je temeljito očistiti gozd, od koder bi morali tudi nekaj denarja iztržiti.

   Smo v letu posvečenega življenja, ki mu je treba dati pečat.

    Župnik je spregovoril glede kandidatov župnijskega pastoralnega sveta. Poudaril je, da mora kandidat imeti rad župnijo. Gre za poslanstvo, ki ga je potrebno vzeti resno. Poleg tega je pomembno, da smo povezani med seboj in da vedno znova poglabljamo svoj duhovni temelj.

   Potrdili smo volilno komisijo v sestavi: predsednik Jože Čonč, člana Majda Rebernik in Vlado Vodušek. Volilna komisija mora izpeljati vsa volilna opravila od evidentiranja kandidatov do volitev in objave rezultatov.

   Govorili smo tudi o praznem mestu 2. ključarja. Kandidat je Boštjan Mlinarič, vendar še ni podal soglasja. Ga. Marija Zadravec, ki je delala v pisarni je obnemogla, zato bodo to delo začasno prevzeli duhovniki, dokler ne nadejo koga drugega, ki bi bil pripravljen opravljati to delo.

 

 

         PREGLED SEJ 2010 - 2015

 

1. SEJA: 20. 4. 10: konstitutivna seja, kjer smo izbrali

TAJNIŠTVO: Metka Hajšek, Ksenija Kabaj, Jože Čonč, p. Jože in p. France (pozneje Anica Durič).

GOSPODARSAKA komisija: Kristian Bošak, Vlado Vodošek, Jože Mlinarič in p. Jože

DOBRODELNOST: Jožica Vrhovski, Janko Ogrinc in Boštjan Mlinarič. Drugih komisij nismo imenovali.

Govorili smo o evharističnem kongresu v Celju in junijskem župnijskem romanju na Dolenjsko

 

2. SEJA: 20. 9. 10

GOSPODARSKA komisija: opravljala so se obnovitvena dela: dvorana v župnišču, nadstrešek pri gospodarski stavbi. Predvidena je bila tudi obnova hodnika v župnišču, ureditev dvorane v gospodarski stavbi, peč za centralno v cerkvi, obleči stopnice na kor.

PASTORALNO DELO: filmski večeri, poleg rednega še enodnevni oratoriji, srečanje za ministrante in bralce Božje besede, dialoški večeri, predavanja in dobili smo skupino za pripravo oddaje Veselo oznanilo na radiu Brezje v sestavi: Ksenija Kabaj, Kristian Bošak, Jože Čonč in p. Jože

KARITATIVNA: razdelili 9 ton hrane, prosilcev okoli 90, zato jih je treba razdeliti v 3 skupine. Po skupinah smo delali in iskali cilje ter se pogovarjali o konkretni izvedbi določenih projektov.

 

3. SEJA: 16. 12. 10

Nekaj stvari se je uredilo: plinska peč v cekvi ogrevanje na 12°, prav tako filmski večeri, srečanja ministrantov in oddaje radia Brezje. Delali smo po skupinah na temo - naša občutja pri delu. Nameravali smo iti na duhovni vikend v Rošpoh.

 

4. SEJA : 14. 3. 11

Odpadel je duhovni vikend v Rošpohu (premalo prijav), dobili vabilo škofa Turnška na duhovno obnovo za celotno škofiju na Ptuju. Postna akcija otroci za otroke (za misijone); za odrasle je bila v okviru postne akcije nabirka za Karitas. Križev pot smo prestavili iz 18. ure na 17.45. Prestavili smo tudi srečanje za strejše z bele nedelje na 2. nedeljo v maju.

 

5. SEJA : 10. 10. 11

S pomočjo fotografij smo spoznavali drug drugega. Pastoralno leto pod geslom Pravičnost v Ljubezni – razlaga pomena in kaj lahko naredimo.

 

6. SEJA : 28. 11. 11

P. Jože je lepo uredil sobo Karitasa. S pomočjo listkov smo razmišljali o adventu. Predvidena duhovna obnova za ŽPS in ostale župljane (sobota), pripravi jo Metka Hajšek v okviru SKŽ. Slomškovo leto: priporoča se da bi kot župnija šli na Slomškov grob ali na Ponikvo in molitev za beatifikacijo pri vsaki maši. V adventu tudi molitev za tistega, ki ga slabo prenašamo.

 

7. SEJA : 13. 2. 12

Na duhovni obnovi, ki jo je zaradi bolezni Metke vodila Mateja Hajšek je bilo 20 ljudi. Selitev Ljubljanske 13 je v Rimu (kurija). Razmišljali smo o tem, kaj nam prinaša notranje veselje in tolažno. Vse postne nedelje sodelujejo otroci. Križev pot pa so pripravile razne skupine v župniji. Romanja na Slomškov grob v okviru Slomškovega leta – Mariborski naddekanat 17. 3. Skupina naših mladih pod vodstvom p. Jožeta je na vseh romanjih za mlade zaigrala igrico Od pastirčka do škofa.

 

8. SEJA : 4. 6. 12

Magdalenska nedelja: maševal je p. France – zlatomašnik. Po slovesnoti smo vse navzoče povabili na dvorišče. Pogovarjali smo se o cerkvenem letu in ugotavljali, kaj imamo in kako poteka. 1. septembra romanje na Svete gore. Pogovor tudi o prenovi spletne strani.

 

9. SEJA: 21. 10. 12

Anica Durič, Ksenija Kabaj in Jože Čonč predstavijo krovni dokument za pisanje pastoralnega načrta: Pridite in poglejte (PIP) – bili so na izobraževanju na Vrbanski v okviru nadškofije. To leto je bilo v načrtu zgolj branje dokumenta na vseh ravneh. V zvezi s tem smo v naši župniji uvedli vsak torek večernice namesto rožnega venca.

 

10. SEJA : 20. 12. 12

 

11. SEJA : 28. 2. 13

 

12. SEJA : 8. 4. 13

 

13. SEJA : 17. 10. 13

Prisoten p. Milan Bizant, spregovori o združitvi obeh skupnosti. Pogovarjali smo se tudi o PN in potrdili ustanovitev posebne komisije za PN. Karitas zbira oblačila in padla je ideja, da bi mladi pomagali strejšim. Praznovanje 60 let redovništva p. Franceta, selitev Sinaja v naše prostore.

 

14. SEJA : 19. 2. 14

Ureditev gospodarske stavbe za začasno bivanje, selitev skupnosti z Ljubljanske 13 k nam. Priprava križevega pota v postu, taizejski kanoni enkrat na teden (razmislek) Predlog da bi bralci obiskovali biblično skupino.

 

15. SEJA : 11. 6. 14

Pogovor je tekel okoli magdalenske nedelje, ki jo je vodil letos župnik sam. Glede pogostitve smo se odločili za ketering. Oratorij je predviden na Pohorju zaradi gradbenih del v župnišču. Romanje je bilo v Jeruzalem, Ormož in na Pertočo.

 

16. SEJA 16. 7. 14 - IZREDNA SEJA

Provincial p. Milan Bizant je razložil glede obnove župnišča zaradi selitve skupnosti z Ljubljanske 13. Župnišče je šlo v temeljito prenovo, dodali so tudi dvigalo. Ocena del je bila okoli 350.000 evr. (240.000 provinca, 50.000 župnija, ostalo skupnost na Ljubljanski 13.) govorili smo tudi o dohodkih in odhodkih ter ugotovili, da so odhodki večji od prihodkov – rešuje nas denacionalizacija.

 

17. SEJA : 15. 10. 14

(glej zapisnik) Začeli smo s pastoralnim načrtovanjem. 1. izziv smo lani obdelali, letos nadaljujemo. Adaptacija – dela so se zavlekla, mi smo založili 50.000 evr za okna, instalacije ... Magdalenski gozd je treba očistiti zaradi žledoloma. Magdalenska nedelja, potrebno se bo odločiti za drugačno, cenejšo obliko pogostitve. Potrebno bo prestrukturiranje Karitasa.

 

                                                                                      Zapisal Jože Čonč. tajnik ŽPS

 

 

IZREDNA SEJA ŽPS: 16. 7. 2014

   Ker so obnovitvena dela v polnem teku, se je izkazala potreba po izredni seji župnijskega pastoralnega sveta, katere se je udeležil tudi zdaj že bivši provincial p. Milan Bizant. Do adaptacije je prišlo zaradi selitve skupnosti DJ z Ljubljanske 13 k Magdaleni. Ker je kar nekaj patrov in bratov starejših in slabo gibljivih, je potrebno dvigalo, ki bi starejšim omogočalo premik v višja nadstropja, kjer bodo sobe. Le-te bodo temeljito obnovljene. Novo bo stopnišče, ob katerem bo dvigalo. Obnovljena bosta še oba hodnika, v pritličju in nadstropju, ter vhod v župnišče, kjer bo klančina za invalidske vozičke. Župnišče bo dobilo tudi novo fasado. Kompletna obnova bo stala okoli 350.000 €, od tega bo 240.000 € prispevala provinca DJ, 50.000 € bo prispevala župnija, ostalo pa obe skupnosti DJ v Mariboru. Dobra stran obnove je bistveno zmanjšanje letnih stroškov vzdrževanja tako za župnijo, kot za skupnost DJ. K temu bo dodatno prispevala nova peč za centralno kurjavo, ki bo na plin, ker je cenejši od kurilnega olja. Zato smo na seji potrdili sklep o sofinanciranju.

 

                                                                                    Jože Čonč, tajnik ŽPS

 

 

IZ ZAPISNIKA 9. SEJE ŽPS Z DNE 21. 10. 2012

   Za uvodno molitev smo prebrali odlomek iz Janezovega evangelija (4,1-42) o Samarijanki. Iz tega odlomka je vzet naslov krovnega dokumenta Slovenskega pastoralnega načrta Pridite in poglejte (PIP). Nato smo molili molitev za novo evangelizacijo.

   Po pregledu zapisnika smo prisluhnili kratki predstavitvi predavanj pastoralnega tečaja, ki je bil 3. 10. 2012 v zavodu A.M. Slomška. Nadškof Turnšek je svoje predavanje gradil na odlomku Mt 15,21-28, ki govori o veri kanaanske žene. Žena prosi Jezusa (ne zahteva), da ozdravi njeno hčer, ki jo mučijo demoni, saj se zaveda svojega položaja. Jezus je ne usliši takoj. Žena kljub nasprotovanju učencev vztraja, ker je njena vera velika. Zaveda se veličine Boga in majhnosti človeka. Temeljna je prošnja matere v veri, ki daje dostop do uresničitve. Bog je gospodar, mi samo prosimo. Papež Benedik XVI. v dokumentu Vrata vere pravi, da so vrata vere vedno odprta. Vera pomeni veselje in navdušenje ob srečanju s Kristusom. Cerkev je poklicana, da nas izpelje iz »puščave nevere«. Papež poudari, da je potrebno pričevanje. Potrebno je zmanjšati razkorak med vero in življenjem. Potrebno je sprejeti celoten nauk vere ne pa samo del, ki nam ugaja. Vera v Boga ne omejuje človeka. Bog je garant za veselje. Potrebna sta molitev in refleksija. Nova evangelizacija pomeni obnovo kvalitete vere, nov način življenja iz vere. Poseben pomen dobiva pričevanje, saj pričevalec z življenjem izpričuje vsebino Božje besede in uteleša Božjo dobroto. Nova evangelizacija pomeni sejati seme življenja iz vere majhnih skupnosti. Pričevalec prevaja Božjo besedo v jezik razumljiv sodobnemu človeku.

   Sledila je predstavitev krovnega dokumenta pastoralnega načrta. Na patoralnem tečaju ga je predstavil p. Branko Cestnik, ki je vodil pripravo tega načrta. Dokument Pridite in poglejte vsebuje smernice, ki so nadgradnja sklepov plenarnega zbora, ki postavlja na najvišje mesto tri strateške odločitve: človek, solidarnost in nova evangelizacija. Temeljno vodilo (t. i. namen) načrta je zapisan v členu 60: »Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni.« Poudarek je na osebni veri, na pastorali spremljanja in na novi apostolski gorečnosti. »Pastoralno spreobrnjenje bo mogoče, če bomo upoštevali naslednja temeljna načela: od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri; od delne v celovito vero; od poučevalne v dialoško in pričevalno govorico.« Spreobrnjenje nima smisla, če ni spreobrnjenje misli. Težava je naša pastorala, ki nekako sobiva s »shoping religijo«. Še večja težava pa je, ker pozabljamo na središče naše vere, ki je Kristus. Prva strategija nagovarja k ponovnemu odkritju molitve. Pravi celo, da smo »vsi skupaj povabljeni v šolo molitve« (PIP 71). Molitev je primarni pokazatelj osebne vere. Majhne skupine vzgajajo ljudi, ki so potem sol, luč in kvas v množici. PIP ne govori o solidarnosti, pač pa o sočutju v dobrodelnih dejavnostih. Sočutje je Kristusovo čustvo. Prenova verouka in podeljevanja zakramentov. PIP predlaga dva stebra: vzgojno-oznanjevalni – za vse otroke; mistagogični – za otroke (in njihove družine), ki zorijo za srečanje s Kristusom v zakramentih in iz zakramentov živijo. Kristjani, ki bodo znali odpustiti in prositi za odpuščanje, tudi na obredni način, bodo slovensko družbo premaknili naprej. »Krščansko odpuščanje je vodilna sila na poti sprave« (PIP 100). Dokument na koncu navaja tudi ovire za pastoralno spreobrnjenje. Te so: denar, ki je – denar, ki ga ni; pastoralni individualizem; pastoralno malodušje.

   Načrt za našo župnijo v tem letu: vsak torek bomo namesto rožnega venca molili večernice; vsak 3. četrtek v mesecu po maši bo vodena skupna molitev članov ŽPS in vseh, ki bodo želeli; v adventnem času pa bomo molili drug za drugega – podobno kot lani.

 

                                                                      Jože Čonč